Ambrožův sbor a kostel Církve čs. husitské v Hradci Králové